În oraşul Rădăuţi la 1 octombrie 1905 se înfiinţează un liceu particular de fete care funcţionează în primul an şcolar cu clasele I şi a II-a. Liceul s-a înfiinţat la inţiativă învăţătoarelor Carolina şi Natalia Erichze şi a fost condus din primul an de activitate şi până la izbucnirea războiului de profesorul Valeriu Serfas venit de la Liceul de băieţi al statului din Rădăuţi.

În anul şcolar 1910-1911 a fost construită şi dată în folosinţă o clădire special destinată pentru învăţământ în strada Krückel, astăzi Caragiale, intrarea prin Ştefan cel Mare lângă biserica romano-catolică şi în care s-au şcolarizat 269 eleve în clasele I-IV din care numai 36 eleve erau românce. Începând din anul 1910 şcoala dobîndeşte drept de emitere a actelor de studiu  – certificate cu valoare de stat şi de organizare a examenului de bacalaureat.

Numărul elevilor care solicită să urmeze clasele liceului a crescut mult şi ca urmare, în anul şcolar 1911-1912 se construieşte a doua clădire în curtea şcolii şi o sală de gimnastică. Şcoala funcţiona cu 8 săli de clasă, o sală pentru desen, 2 cabinete – unul pentru ştiinţele naturale şi unul pentru ştiinţele fizico-chimice – sala pentru lucrările practice de gospodărie, cabinetul directorului, cancelaria profesorilor şi sala de sport.

Întreaga activitate a liceului de fete era susţinută de taxele lunare de frecvenţă ale elevelor, de sumele acordate de Ministerul Instrucţiunii şi diverse donaţii.

Din documente rezultă că în timpul războiului, respectiv în anii şcolari 1916-1917 şi 1917-1918 cursurile au fost întrerupte la toate clasele şi au fost reluate în anul şcolar 1918-1919.

La propunerea preotului dr. I. Puiul şi cu sprijinul primăriei oraşului, primar Gheorghe Popadiuc, începând din anul şcolar 1920-1921 limba română s-a introdus la toate clasele ca limbă de predare, la istorie, geografie şi la matematică, clasa I şi treptat, liceul german este înlocuit cu Liceul de fete al statului, acţiune încheiată în anul şcolar 1922-1923.

Procesul de transformare al liceului s-a petrecut sub împotrivire permanentă a unor membri ai corpului didactic şi în special, a directoarei liceului dr. Firidirica Diamant, profesoară de biologie.

Primele clase româneşti au funcţionat sub denumirea “Secţia de fete a liceului E. Hurmuzachi” şi Liceul de fete devine unitate şcolară independentă, cu buget propriu începând cu data de 1 aprilie 1923.

La conducerea liceului de fete al statului cu limba de predare română vine profesorul Maximilian Ianovici (17 februarie 1922).   

Din anuarele şcolare constatăm eforturile, stăruinţa şi sacrificiile românilor din oraşul Rădăuţi pentru crearea şcolii în limba română precum şi pentru asigurarea condiţiilor necesare învăţăturii. O dorinţă pe cât de legitimă pe atât de necesară.

Au urmat anii de consolidare învăţământului în limba română din acest liceu începând cu practicarea de programme analitice şi manuale noi şi terminând cu punerea în exerciţiu a unor noi metode de învăţământ şi cu formarea unei atitudini loiale faţă de această transformare de căpătâi pentru şcoala din oraşul Rădăuţi.

Prin înfătuirea Reformei învăţământului din 1948 şcoala a căpătat caracter mixt şi a asigurat pregătirea de cultură generală a generaţiilor de tineri, în cele două secţii, – reală şi umanistă- cu 4 clase terminale în medie.

Liceul a funcţionat cu clasele I –VII ( VIII )  şi IX – X ( XI şi XII ) ajungând la aproape 1500 – 1600 de elevi, şi ca urmare clădirea a devenit neîncăpătoare.

Prin darea în folosinţă la 15 septembrie 1962 a localului cu 16 săli de clasă din str. Tudor Vladimirescu , la propunerea profesorului emerit Mincu Vanda – directoarea liceului între 1952 şi 1968 – liceul se mută în noua clădire numai cu clasele XI-XII.

A urmat o perioadă de circa 5 ani (1970-1975) când în şcoală au fost amenajate laboratoare şi cabinete cu o dotare şi funcţionalitate bună la chimie, fizică, biologie, istorie, ştiinţe sociale; în anul 1973 din investiţie, sala de gimnastică.

În baza H.C.M. nr. 354 din 5 aprilie 1974, Liceul nr. 2 Rădăuţi, subordonat Ministerului Educaţiei şi Învăţământului se transformă în Liceul de electrotehnică pentru telecomunicaţii, subordonat Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, pregătind numai o singură promoţie pentru unităţile de poştă şi telecomunicaţii din judeţele Suceava şi Botoşani.

În perioada 1970/1971 – 1974/1975, elevii liceului participă la olimpiadele şcolare, faza pe localitate  690 de elevi, la faza judeţeană 271 elevi, iar la cea republicană 12 elevi care au obţinut 3 premii şi 2 menţiuni.

În aceeaşi perioadă de cinci ani, reuşesc în învătământul superior şi postliceal 236 de tineri din promoţii cuprinse între 80-100 absolvenţi. Cele mai bune rezultate le-au obţinut absolvenţii celor 3 clase speciale de chimie care au fost admişi în învăţământul superior în procent de 90%.

Aceste rezultate sunt o continuare a celor din perioada 1960-1965, când 2 elevi au participat la olimpiada internaţională de matematică.

Prin Decretul Prezidenţial nr. 191 din 12 iulie 1977 liceul de electrotehnică se transformă în Liceul Industrial Rădăuţi subordonat Ministerului Construcţiei de Maşini(MICM) pregătind forţă de muncă pentru unităţile de profil ale acestui minister în meseriile: mecanic maşini şi utilaje, prelucrător prin aşchiere, electromecanic, sculer-matriţer.

În această perioadă (1 septembrie 1969 – 1 septembrie 1978) a funcţionat ca director domnul profesor Bejenaru Petru.

În perioada 1978-1982 activitatea de pregătire a forţei de muncă a continuat să se diversifice şi să se îmbunătăţească fiind condusă de profesorul Ionesi Gheorghe, în calitate de director.

Au fost amenajate un număr de 6  încăperi pentru ateliere şcoală în spaţiul în care a funcţionat internatul şcolar şi un spaţiu anexă drept laborator de electrotehnică dotat cu un stand de panouri realizate de Liceul Electroptere Timişoara.  

În perioada 1982 – 1990 liceul a fost condus de profesor Dascălu Miroslava.

În perioada 1990 – 1998 Grupul Şcolar Rădăuţi a fost condus de profesorul Petru Carcalete.

În perioada 1998 – 2001 Grupul Şcolar Rădăuţi a fost condus de profesorul Corneliu Costiuc, iar din 2001 până în 2005 la conducerea şcolii a fost prof. Petru Carcalete.

Începând cu anul şcolar 2005-2006 instituţia şi-a modificat denumirea în Colegiul Tehnic Rădăuţi fiind condusă până în ianuarie 2022 de către dl. prof. Gelu Ţugulea.

În prezent colegiul este condus de dna prof. Moisuc Niculina Mihaela.