MĂRTURIE

Fostul meu liceu... cu câtă emoţie îl revizitez de fiecare dată când trec prin Rădăuţi... Fostul meu liceu... Academie a emoţiilor mele de adolescent. Gândul meu şi inima mea bat la unison când mă gândesc la oamenii minunaţi care mi-au marcat viaţa în acest loc miraculos: muzeu discret al viselor mele de tinereţe, loc al primelor iubiri, spaţiu în care am învăţat să admir generozitatea şi frumuseţea sufletească...

Matei Vişniec

Admitere CTR

OFERTA EDUCAŢIONALĂ - An şcolar 2024 - 2025 

hm7-img
hm7-img

VIZIUNE

Colegiul Tehnic Rădăuţi este un model de învăţare colaborativă, într-un cadru atractiv.

MISIUNE

În acest liceu oferim o educaţie de calitate fiecărui elev, pentru a se integra activ în comunitate.

Întregul proces instructiv educativ este orientat spre progres şcolar, prin multiple activităţi la toate nivelurile de învăţare: remedială, standard şi de performanţă, pentrua a forma un cetăţean adaptat la cerinţele unei societăţi dinamice.

Şcoala noastră este un liant între elevi, profesori, părinţi, comunitate, oferind servicii educaţionale ce au la bază valori precum: competenţa, creativitatea, cooperarae, respectul, toleranţa, corectitudinea, rezilienţa.

  • ComunicareCTR
  • TehnologieCTR
  • ReuşităCTR

CE VĂ OFERIM

FACILITĂŢI

• 3 Cabinete de informatică, laboratoare de tehnologii şi de ştiinţe, cabinet de consiliere psihologică, cabinet medical şi cabinet stomatologic, practică şi parteneriate cu agenţi economici;

• cabinete de specialitate dotate cu table interactive, platformă digitală (Google workspace), catalog electronic;

 

• Sală sportivă şi teren cu gazon sintetic;

• Şcoală de şoferi, simulator auto;

• proiect POCU Edu Access (Rezolvara temelor acasă cu elevii care au părinţi în străinătate); mobilităţi ERASMUS+, proiecte europene, proiect ROSE (pregătire suplimentară gratuită pentru bacalaureat);

 

• Consiliul Elevilor, voluntariat, Asociaţia Părinţilor CTR, cursuri opţionale şi activităţi extraşcolare diverse;

• Programele: „Bani de liceu“, burse profesionale, burse de performanţă / merit / studiu / sociale etc.

CTR - PROBABIL CEA MAI BUNĂ DECIZIE A TA!

REUŞITA ÎNCEPE CU O DECIZIE BUNĂ!

Contact

Ţinem legătura

… Educaţia face diferenţa !

Rădăuţi: Str. Tudor Vladimirescu Nr. 4, Jud. Suceava

Email: ctradauti@yahoo.com

www.ctrsv.ro
facebook.com/ctradauti
instagram.com/consiliulelevilor.ctr

Telefon: +40 (230) 562420